Понедельник , 22 июля 2024
ukruen

Работа лингвистики. Биография знаков препинания

Крапка і кома найдавніші розділові знаки. Вони з’явилися в
друкованих книгах шістнадцятого століття. Крапка — — це переклад латинського слова її
уп (сі ум. Це слово дало такі назви: пункт, пунктуація, пунктир, пунктуальний,
пунктограма. Кома — — слово латинської мови. Воно мало такс значення: кую, б’ю,
відрубую, відсікаю, відділяю. Тире французьке слово. Воно означало — — тягти. Першим
застосував цей розділовий знак М. Карамзін на початку дев’ятнадцятого століття.
Апостроф наймолодший правописний знак нашого письма. Заявився він в українській
граматиці і набув правописних прав за радянських часів. Назва знака взята з давньої
грецької мови. Вона означала: кривий, зігнутий, повернутий.